İletişim Hattı +90 (0286) 566 53 00
Ticaret Sicili İşlemleri
 • Yeni Kuruluş İşlemleri ve Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi gereken durumlarda şirket ortak/yetkili 65 YAŞ üstü olması halinde Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye göre düzenlenmiş GÜNLÜK GEÇERLİ Sağlık Raporu getirilmelidir.
 • Şirket kuruluşları ve müdürlüğümüzce düzenlenen tescil talepnamelerinde MERSİS sisteminden doğrulaması yapılabilen kimlikler olması sebebiyle kabul edilen geçerli kimlikler: nüfus cüzdanı, çipli yeni kimlik kartı, geçici koruma kimliği, mavi kart, geçici kimlik belgesi.İŞLEM İÇİN GELİNDİĞİNDE DİĞER KİMLİK TİPLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
  • Yabancı gerçek/tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
  • Yabancı gerçek/tüzel kişinin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belgesi bulunmalıdır.
  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport fotokopisi bulunmalıdır.
  • Esas sözleşmenin veya tescil talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü nde imzalanması, kişinin yabancı ve Türkçe okur-yazar olmaması durumunda Yeminli Tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir. Tercümanın güncel yemin zaptının (noter yemin zaptı veya TC Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş olan tercüman bilirkişi listesinde isminin bulunduğunu gösteren belge) ve nüfus cüzdanı aslının yanında bulunması zorunludur.
  • Ortak ya da yetkili kişinin yabancı tüzel kişi olması durumunda, şirketin faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir belgenin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİL) hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir.

  Karar Örnekleri

  Mevzuat

  Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

  Tamam