İletişim Hattı +90 (0286) 566 53 00
Yerli Malı Belgesi

YERLİ MALI - İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
İmalat Yeterlilik Belgesi:
Firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bu belge sanayi sicil belgesi ve geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için düzenlenmektedir.
Yerli Malı Belgesi:
Yerli Malı Tebliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nca 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Tebliğe göre Yerli Malı Belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB bağlı oda/borsa tarafından düzenlenecektir.
Başvuru İşlemi:
• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi başvurusu, istenilen konu üzerine yazılmış olan bir dilekçe ve dilekçenin ekinde bulunması gereken ekler ile birlikte Odamıza yapılır.
• İmalat Yeterlik Belgesi / Yerli Malı Belgesi Dilekçe örneği aşağıda bulunmaktadır.
TOBB hesabına belge başına onay ücreti (talep edilen ürün başına onay ücreti) .TOBB hesap numaraları aşağıdadır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazı doğrultusunda; 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Odalara yapılacak olan Yerli Malı Belgesi taleplerinde TOBB tarafından belge başına 350,00.-TL onay ücreti alınacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Hesap Numaraları

Akbank  Bakanlıklar Şubesi

TR 350004600153888000069072 

Vakıflar Bankası Merkez Şubesi

TR 210001500158007293586413 

Halkbank  Çukurambar Ticari Şubesi

TR 140001200131100016000038

İş Bankası Akay Şubesi

TR 100006400000142010785529 

Ziraat Bankası Akay Şubesi

TR 020001000760059943505032 


E-Posta Adresi: gelibolutso@tobb.org.tr
Telefon: +90(0286) 566 53 00

► Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi
► İmalat Yeterlilik Belgesi Başvuru Dilekçesi
► Yerli Malı Taahhütname
► Katkı Oranı Hesap Cetveli

Hizmetler

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam